مراحل اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای مالزی

اطلاع در مورد مراحل اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای مالزی و همچنین کالجهای زبان در مالزی ، از مهمترین مواردی میباشد که دانشجویان زیادی قبل از اقدام به اخذ پذیرش تحصیلی بررسی میکنند و اکثرا در این مورد سردرگم میشوند که چه کاری را چه زمانی انجام بدهند.

در این مطلب مراحل اخذ پذیرش تحصیلی از طریق گروه مشاورین ایران تو مالزی را از ابتدا تا انتها تشریح میکنیم . مراحل و مواردی که در ادامه بیان میکنیم به ترتیب انجام میشوند .

مراحل اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای مالزی :

مرحله اول : مشاوره برای انتخاب رشته و انتخاب دانشگاه  

در این مرحله به عنوان اولین قدم ، ابتدا میبایست مطالب سایت را به طور کامل مطالعه کنید، سپس از طریق صفحه تماس با ما میتوانید با مشاورین ما مستقیم در ارتباط باشید و رشته تحصیلی و دانشگاه مناسب را انتخاب کنید . برای ارتباط با مشاورین ما به این لینک مراجعه کنید.

مرحله دوم : تکمیل و ارسال مدارک برای ما 

برای دیدن لیست مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال مدارک به این لینک مراجعه کنید .

مرحله سوم : بررسی مدارک توسط مشاورین ما و تشکیل پرونده 

بعد از اینکه مدارک شما به دست مشاورین ما رسید ، کار بررسی مدارک را ما انجام میدهیم ، در صورت تکمیل نبودن مدارک و یا تکمیل بودن مدارک ، ظرف 24 ساعت به شما اطلاع میدهیم.

مرحله چهارم : تشکیل پرونده و ارسال شماره پرونده

چنانچه در مرحله سوم مدارک شما کامل باشند، تشکیل پرونده برای شما انجام خواهد شد و به هر دانشجو یک شماره پرونده اختصاص داده میشود ، سپس شماره پرونده به ایمیل دانشجو ارسال میشود. از این مرحله به بعد هر زمان تمایل به بررسی پذیرشتان را دارید و میخواهید از روند کارتان مطلع شوید ، میبایست در ایمیلهای ارسالی شماره پرونده خود را ارسال کنید . به دلیل حجم بالای درخواستها ، چک کردن پرونده ها بدون ارسال شماره پرونده غیر ممکن میباشد .

مرحله پنجم : مکاتبه با اساتید برای گرفتن تائیدیه پروپوزال

این مرحله فقط برای دانشجویان دکترا و دانشجویان فوق لیسانسی که ساختار رشته آنها به صورت تحقیقاتی میباشد و نیاز به پروپوزال دارند انجام میشود( برای مقاطع پیشدانشگاهی، لیسانس ، فوق لیسانس با ساختار کلاس درس و فوق لیسانس با ساختار کلاس درس و تحقیق این مرحله انجام نمیشود) . در این مرحله مشاورین ما با چندین استاد به صورت حضوری و تماس تلفنی در مورد پروپوزال شما و پرونده شما صحبت میکنند و در نهایت بسته به نوع تخصص اساتید یکی از اساتید پرووزال شما را به عنوان استاد راهنما در طول دوره تحصیل میپذیرد .

مرحله ششم : انجام کارهای بانکی و پرداخت اپلیکیشن فی

هزینه اپلیکیشن فی ( هزینه بررسی مدارک در دانشگاه که باید به حساب دانشگاه واریز شود) به حساب دانشگاه واریز میشود و رسید آن ضمیمه پرونده میشود . بعد از انجام این مرحله ، رسید مبلغ واریز شده به حساب دانشگاه و یا کالج مربوطه به صورت اسکن شده به ایمیل دانشجو ارسال میشود و اصل آن در پرونده شما در دانشگاه و یا کالج ثبت میشود.

مرحله هفتم : ایجاد پروفایل آنلاین و تشکیل پرونده در سایت دانشگاه 

برای انجام کارهای پذیرش در دانشگاه ها و کالجهای مالزی، معمولا در 80% دانشگاه ها و کالجها میبایست قبل از تشکیل پرونده اصلی در دانشگاه ، در سایت دانشگاه نیز پروفایل ایجاد شود و تشکیل پرونده انجام شود و رسید این پرونده آنلاین را که در سایت دانشگاه ایجاد کرده ایم  ضمیمه پرونده اصلی کنیم . زمان ایجاد پروفایل در سایت دانشگاه، کلیه اطلاعات پرونده شما را درسایت دانشگاه ثبت میکنیم . 

مرحله هشتم : تکمیل پرونده اصلی و ثبت پرونده اصلی در IPS دانشگاه

بعد از انجام مراحل یک تا هفت، پرونده اصلی شما در آی پی اس دانشگاه ثبت میشود . آی پی اس در دانشگاه مسئول بررسی و رسیدگی به کلیه امور مربوط به دانشجویان هم زمان اقدام برای پذیرش و هم در حین تحصیل ، بعد از بررسی و تائید پرونده در آی پی اس، پرونده به دانشکده اصلی ارسال میشود. برای مثال اگر شما رشته مهندسی مکانیک میخواهید اقدام کنید، پرونده به دانشکده مهندسی ارسال میشود.

مرحله نهم : بررسی نهایی و اصلی پرونده در دانشکده 

بعد از اینکه پرونده از آی پی اس به دانشکده میرسد ، در هر دانشکده کمیته ارزیابی تشکیل میشود و پرونده ها را بررسی میکنند. این مرحله اصلی ترین و مهمترین مرحله میباشد ، و کلیه موارد از قبیل ریزنمرات، مدارک تحصیلی، سوابق کاری، مدارک زبان همگی در این مرحله بررسی میشوند. و در نهایت اگر دانشجو شرایط پذیرش را دارا باشد ، پرونده شما برای صدور نامه پذیرش تائید میشود و اگر شرایط شما برای پذیرش مناسب نباشد در همین مرحله دستور رد شدن پرونده صادر میشود .

مرحله دهم : ارسال نتیجه دانشکده به IPS و صدور نامه اصلی 

نتیجه ای که در مرحله نهم در کمیته ارزیابی دانشکده برای هر پرونده گرفته میشود از طریق دانشکده به آی پی اس ارسال میشود، اگر کمیته ارزیابی پذیرش شما را تائید کرده باشند، نامه پذیرش از طرف آی پی اس صادر میشود و اگر کمیته ارزیابی در مرحله نهم پرونده شما را رد کرده باشند ، نامه رجکت شدن پرونده صادر خواهد شد .

مرحله یازدهم : دریافت نامه پذیرش و اطلاع به دانشجو

بعد از صدور نامه پذیرش، اصل نامه توسط ما از قسمت آی پی اس دریافت میشود و به دانشجو اطلاع داده میشود و نامه پذیرش برای دانشجو ارسال میشود .

مراحل اخذ پذیرش تحصیلی از کالجهای زبان انگلیسی در مالزی : 

 مرحله اول : مشاوره برای انتخاب کالج زبان انگلیسی مناسب در مالزی

در این مرحله به عنوان اولین قدم ، ابتدا میبایست مطالب سایت را به طور کامل مطالعه کنید، سپس از طریق صفحه تماس با ما میتوانید با مشاورین ما مستقیم در ارتباط باشید و کالج زبان مناسب را انتخاب کنید . برای ارتباط با مشاورین ما به این لینک مراجعه کنید.

مرحله دوم : تکمیل و ارسال مدارک برای ما 

برای دیدن لیست مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال مدارک به این لینک مراجعه کنید .

مرحله سوم : بررسی مدارک توسط مشاورین ما و تشکیل پرونده 

بعد از اینکه مدارک شما به دست مشاورین ما رسید ، کار بررسی مدارک را ما انجام میدهیم ، در صورت تکمیل نبودن مدارک و یا تکمیل بودن مدارک ، ظرف 24 ساعت به شما اطلاع میدهیم. 

مرحله چهارم : تشکیل پرونده و ارسال شماره پرونده

چنانچه در مرحله سوم مدارک شما کامل باشند، تشکیل پرونده برای شما انجام خواهد شد و به هر دانشجو یک شماره پرونده اختصاص داده میشود ، سپس شماره پرونده به ایمیل دانشجو ارسال میشود. از این مرحله به بعد هر زمان تمایل به بررسی پذیرشتان را دارید و میخواهید از روند کارتان مطلع شوید ، میبایست در ایمیلهای ارسالی شماره پرونده خود را ارسال کنید . به دلیل حجم بالای درخواستها ، چک کردن پرونده ها بدون ارسال شماره پرونده غیر ممکن میباشد .

مرحله پنجم : انجام کارهای بانکی و پرداخت اپلیکیشن فی 

هزینه اپلیکیشن فی ( هزینه ثبت نام ) به حساب کالج واریز میشود و رسید آن ضمیمه پرونده میشود . بعد از انجام این مرحله ، رسید مبلغ واریز شده به حساب کالج  به صورت اسکن شده به ایمیل دانشجو ارسال میشود و اصل آن در پرونده شما در کالج ثبت میشود.

مرحله ششم : ارسال پرونده به کالج برای بررسی و صدور نامه پذیرش

بعد از انجام مراحل اول تا پنجم، پرونده به کالج ارسال میشود و بعد از بررسی در کالج و دارا بودن شرایط ، پذیرش شما در کالج صادر میشود.

مرحله هفتم :  دریافت نامه پذیرش و اطلاع به دانشجو

بعد از صدور نامه پذیرش، اصل نامه توسط ما از کالج دریافت و به دانشجو اطلاع داده میشود سپس نامه پذیرش برای دانشجو ارسال میشود .

مدت زمان مورد نیاز برای طی کردن مراحل بالا و در نهایت اخذ پذیرش :

یکی از مهمترین سوالاتی که برای دانشجویان قبل از رسیدن به مالزی وجود دارد این است که انجام مراحل بالا چند روز و یا چند ماه زمان نیاز دارد ؟ و یا به عبارتی چند روزه میتوان نامه پذیرش را دریافت کرد؟

بر اساس تجارب چندین ساله گروه ما در زمینه اخذ پذیرش، مدت زمان لازم برای طی کردن مراحل بالا در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت میباشد که در ادامه زمان لازم برای اخذ پذیرش در هر مقطع نوشته شده است 

  • زمان لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع لیسانس دانشگاههای مالزی : تقریبا 2 هفته الی 4 هفته 
  • زمان لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع فوق لیسانس دانشگاههای مالزی : تقریبا 2 ماه الی 2.5 ماه
  • زمان لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع دکترا دانشگاههای مالزی : تقریبا 2 ماه الی 3 ماه 
  • زمان لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی در کالجهای زبان انگلیسی : تقریبا 2 روز الی 7 روز 

بعد از اخذ پذیرش تحصیلی میتوانید برای ویزای تحصیلی اقدام کنید، برای دیدن مراحل و مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای دانشجویی اینجا را کلیک کنید .

تماس با ما برای مشاوره و ثبت نام : برای مشاوره و تماس با ما  به صفحه تماس با ما در این لینک مراجعه کنید و فرم مشاوره را تکمیل کنید مشاورین ما در کوتاهترین زمان ممکن ( حداکثر ۲۴ ساعت ) پاسخ و راهنمایی های لازم را برای شما ارسال میکنند 

کانال تلگرام ما کلیک کنید و عضو شوید : https://t.me/MNeducationGroup

صفحه ما در اینستاگرام کلیک کنید و فالو کنید : https://www.instagram.com/mngroupmalaysia/

 

تاریخ : 15 - اسفند - 1396
نویسنده : مدیر سایت

مفید بود

نظرات

تعداد نظرات : 0

نظرات بسته شده است.